Bamboo Spoon Making Machine Testing

- Nov 30, 2019-

Bamboo Spoon Making Machine Testing 


We have done the testing of our new bamboo spoon hot pressing machine

If you wish to know more information about this project, welcome to visit 

https://www.bestamachine.com/bamboo-machine/bamboo-spoon-fork-machine/


Welcome to email us. Email: info@bestachina.com 

Whatsapp: 0086 186 5710 6860 

Contact Person : Angel Zhou

Working Time: 9:00 am to 18:00 p.m (China Time)


Chúng tôi đã thực hiện thử nghiệm máy ép nóng muỗng tre mới của chúng tôi.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về dự án này, chào mừng bạn đến thăm


https://www.bestamachine.com/blyn-machine/blyn-spoon-fork-machine/


Hemos realizado las pruebas de nuestra nueva máquina de prensado en caliente de cuchara de bambú.

Si desea conocer más información sobre este proyecto, invitamos a visitar


https://www.bestamachine.com/bamboo-machine/bamboo-spoon-fork-machine/